Κοινωνική Ευθύνη

ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ
 • Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία που ζούμε, τα παιδιά μας χρειάζονται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων, προκειμένου να αναπτύξουν το δυναμικό τους.

  Πολλοί θα εργαστούν σε θέσεις που ακόμα δεν υπάρχουν και απαιτούν ανεπτυγμένες γλωσσικές, διαπολιτισμικές και επιχειρηματικές ικανότητες.

  Οι γονείς αναζητούν να επενδύσουν σε μια διαφορετική εκπαίδευση για τα παιδιά τους, πέρα από ένα στείρο μάθημα με γραμματικούς κανόνες και λεξιλόγιο.

  Εδώ, όχι μόνο διδάσκουμε με ακαδημαϊκές γνώσεις αλλά και εμπνέουμε ανθρώπινες αξίες, που αναπτύσουν σχέσεις σεβασμού, υπεύθυνης συμπεριφοράς και αποδοχής της διαφορετικότητας.

  Το μεγάλο διακύβευμα της εποχής μας, όπως και κάθε εποχής, είναι να μάθουμε στα παιδιά μας πως να είναι ευτυχισμένα και να αντλούν ικανοποίηση μέσα από την ίδια τη ζωή.

  Γιατί κανείς δεν μπορεί να μάθει, αν δεν βρίσκει κάποιο νόημα και ενδιαφέρον σε αυτό αυτό που καλείται να μάθει.

  Στo Start Smart School φροντίζουμε να μαθαίνουμε στα παιδιά να είναι υπεύθυνα, προσεκτικά αλλά και αλληλέγγυα.

  Όσο για εμάς;

  Προσπαθούμε καθημερινά να γινόμαστε το καλό παράδειγμα για αυτά…