Κανόνες λειτουργίας Start Smart

  • Η τακτοποίηση των διδάκτρων
   γίνεται από 1 έως 7 κάθε μήνα.

   Η συνέπειά σας, είναι καθοριστική
   για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου μας.

  • Κατά την ημέρα απουσίας του παιδιού σας,
   οφείλετε να ενημερώσετε νωρίτερα τη γραμματεία,
   προκειμένου να μην σας ενοχλήσει τηλεφώνημα του Κέντρου μας
   (ειδικά σε μεσημεριανά τμήματα).

  • Μετά το πέρας του μαθήματος
   κατά το οποίο απουσίασε το παιδί σας,

   οφείλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας,
   έτσι ώστε να σας δοθεί η ύλη,
   προκειμένου να έρθει προετοιμασμένο
   για το επόμενο μάθημα.

  • Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται στο φροντιστήριο
   μόνο 5 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα μαθήματος.

   Για την ασφάλειά τους, παρακαλούμε, όχι νωρίτερα,
   και για την καλή λειτουργία του μαθήματος, όχι αργότερα.

  • Σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού σας,
   ενημερώνετε τη Διεύθυνση του Κέντρου
   και αποφεύγετε να το στέλνετε για μάθημα,
   ειδικά όταν πρόκειται για μεταδοτική ασθένεια.

  • Οι βαθμολογίες δίνονται με προκαθορισμένα προσωπικά ραντεβού, τρεις φορές το χρόνο, μέσα στους 9 μήνες φοίτησης.

   Το Δεκέμβριο, το Μάρτιο και τον Ιούνιο. Οποιαδήποτε άλλη στιγμή κριθεί αναγκαία η παρουσίας σας, για ενημέρωση σχετικά με την απόδοση του παιδιού σας, θα σας καλέσουμε.

  • Συμμετέχετε στις Κοινωνικές Δράσεις του Κέντρου μας,
   βοηθώντας τα παιδιά σας να αναδείξουν
   και το κοινωνικό τους πρόσωπο.

  • Η συνεργασία γονέων, Διεύθυνσης και καθηγητών
   είναι το «Α» και το «Ω»

   έτσι ώστε οι μαθητές μας να αποκομίσουν το 100%
   της εκπαίδευσης που θέλουμε να τους προσφέρουμε για το μέλλον τους.